Materiały dla radnych

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Pobierz “Ogłoszenie o zwołaniu XVIII sesji” 20191230_sesja.pdf – Pobrano 1055 razy – 52 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Pilzno w roku 2019” 20191230_1.pdf – Pobrano 90 razy – 41 KB

Pobierz “NOWY Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2019” 20191230_2n.pdf – Pobrano 256 razy – 351 KB

Pobierz “NOWY Projekt Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno” 20191230_3n.pdf – Pobrano 160 razy – 948 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2019 r.” 20191230_4.pdf – Pobrano 199 razy – 88 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno” 20191230_5.pdf – Pobrano 91 razy – 1 MB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Pilzno na rok 2020” 20191230_6.pdf – Pobrano 193 razy – 2 MB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pilzno na 2020 rok” 20191230_7.pdf – Pobrano 186 razy – 441 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Miasto Rzeszów na 2020 r.” 20191230_8.pdf – Pobrano 241 razy – 55 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Pilźnie na rok 2020” 20191230_9.pdf – Pobrano 135 razy – 30 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pilźnie na rok 2020” 20191230_10.pdf – Pobrano 159 razy – 26 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych” 20191230_11.pdf – Pobrano 101 razy – 68 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.” 20191230_12.pdf – Pobrano 130 razy – 93 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pilzna” 20191230_13.pdf – Pobrano 208 razy – 120 KB